Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Zasady zaliczania wf-u
 1. Podstawą uzyskania zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
  1. systematyczne uczęszczania na zajęcia ( 30 godz. w semestrze )
  2. aktywny udział w ćwiczeniach,
  3. uzyskanie minimów sprawnościowych – wiadomości z dyscyplin sportowych realizowanych na zajęciach z WF-u,
  4. testy sprawnościowe,
 2. zaliczenie z WF uzyskują studenci, którzy uczęszczają na niżej wymienione zajęcia:
 • zajęcia obligatoryjne,
 • sekcje sportowe,
 • zajęcia na pływalni,
 • grupy usprawnienia ruchowego ( rehabilitacja ).
 1. Skala ocen:
  1. stosuje się  zgodnie z Regulaminem Studiów,
 2. Do zajęć WF obowiązuje: strój sportowy, obuwie na zmianę o jasnej podeszwie.
 3. Student powinien  zgłosić się na zajęcia WF z rozpoczęciem roku akademickiego ( semestru ).
 4. ZWOLNIENIA LEKARSKIE
  1. dopuszcza się usprawiedliwienia 3 nieobecności na  zajęciach na podstawie zaświadczenia lekarskiego,
  2. studenci posiadający długoterminowe zwolnienia lekarskie zgłaszają się na początku semestru do gabinetu usprawnienia ruchowego ( rehabilitacji ).
 5. Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru czy roku rozstrzyga Kierownik Studium lub działający z jego upoważnienia zastępca.

 


Testy sprawności fizycznej - zaliczenie z wychowania fizycznego.

 Dostępne również w Centrum Dydaktyczno - Sportowym Politechniki Rzeszowskiej, hala sportowa, ul. Poznańska 2a.


Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Rzeszowskiej
35 - 082 Rzeszów
ul. Podkarpacka 1
tel. ( 017 ) 8651 - 595, tel./fax. 8542 - 968